De website van De Lochting maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Ik ga akkoord

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities. • Website

  Deze website is eigendom van

  De Lochting vzw

  Oude stadenstraat 15

  8800 Roeselare

  Tel. 051 20 28 85

  E-mail: info@delochting.be

   

  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

 • Actuele informatie

  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Vzw De Lochting streeft ernaar de informatie op deze website zo volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt en zo actueel mogelijk te houden en u met de meest recente informatie te verzorgen. Helaas kunnen wij dit niet altijd 100% garanderen. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal vzw De Lochting de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vzw De Lochting kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Vzw De Lochting behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie toe te voegen, aan te passen, te verwijderen of zelfs te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. 
  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons altijd via e-mail contacteren op: info@delochting.be

 • Toegankelijkheid

  Vzw De Lochting probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.Vzw De Lochting geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 • Copyright & intellectuele eigendom

  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, foto's, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten resp. auteursrechten en behoren toe aan vzw De Lochting. U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten etc.) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vzw De Lochting.
 • Privacy

  Vzw De Lochting hecht groot belang aan uw privacy. Vzw De Lochting handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacyrecht (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). 

  Vzw De Lochting geeft geen persoonsgegevens door aan derden. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze aktiviteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot vzw De Lochting via e-mail: info@delochting.be. 

 • Verantwoordelijkheid

  Vzw De Lochting weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. Vzw De Lochting verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 • Gebruik op eigen risico

  U gebruikt deze website op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar websites van derden. Vzw De Lochting kan geen controle op deze sites uitoefenen en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, de verstrekte informatie en het up-to-date-zijn van deze websites. Het opnemen van deze links betekent niet dat vzw De Lochting akkoord gaat met de inhoud van deze websites en vzw De Lochting vertegenwoordigd onder geen beding deze derde partij. 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw.

Een hart voor mens en natuur